Chào mừng bạn đến với Wapsite - Chúc Bạn Online Vui Vẻ

Avatar 200 auto farm v8.0 mod tết 2013
- Phiên bản Avatar auto farm 2013 v8.0 đây là phiên bản auto farm khá hoàn thiện để chào mừng năm mới 2013.
- Được mod cảnh happy new year 2013 khá đẹp. Chăm sóc farm cực nhanh chỉ với 1 click, Auto mua vật phẩm khi hết, xem ngày sống vật nuôi...
- Fix lỗi dis farm tối đa nhưng vẫn đảm bảo tốc độ chăm sóc good, fix lỗi chuyển nhân vật, lỗi ứng dụng sai cho một số dòng máy.
- Sắp xếp menu nông trại : Chăm sóc, Nông trại, Vật nuôi, Cửa hàng, Thoát, Rút tiền nhanh, Đăng xuất, Chuyển nhân vật, Thoát.
- Avatar 200 auto farm v8.0 được mod hình ảnh năm mới cực đẹp, xe buýt thành lân .... Fix lag giúp bạn khi chơi load nhanh hơn, ổn định.

Tải về :

1. Phiên bản mod như trên
Avatar200-auto-farm-2013-v80.jar

2. Phiên bản mod thêm ẩn ứng dụng
Avatar200-auto-farm-2013-v80-AnUD.jar

3. Phiên bản ghép x2
Avatar200-auto-farm-2013-v80-x2.jar

4. Phiên bản mod thêm map
Avatar200-auto-farm-2013-v80-map.jar

5. Phiên bản mod thêm speed
Avatar200-auto-farm-2013-v80-speed.jar

6. Phiên bản mod thêm map mod speed
Avatar200-auto-farm-2013-v80-map-speed.jar

7. Phiên bản mod thêm mini farm
Avatar200-auto-farm-2013-v80-mini-farm.jar
Chia sẻ bài viết Facebook

Tải về nhiều nhất