Chào mừng bạn đến với Wapsite - Chúc Bạn Online Vui Vẻ

Avatar 197 hỗ trợ Halloween Auto Chat
Avatar 197 Auto Chat.
Hướng dẫn sử dụng:
Chat ptw start: để bắt đầu lưu nội dung chat (Bây giờ bạn muốn auto chat gì thì cứ chat thoải mái)
Chat ptw end: để kết thúc lưu nội dung
Chat ptw chaton: để bật auto chat
Chat ptw chatoff: để ngừng auto chat
Chat lg: để trả lời NPC LG
Chat an: để cho NPC Monster ăn
Chat ptw: để đăng xuất
Chat ptw pm: để tắt tự động trả lời

Tải về : AvatarN197AutoChat.jar
Chia sẻ bài viết Facebook

Tải về nhiều nhất