Chào mừng bạn đến với Wapsite - Chúc Bạn Online Vui Vẻ

Avatar premium v3.2 mod key, fix lỗi không vô được bầu cua
Phiên bản này mình fix lỗi :
- không Qc Wap
- fix lôi không chơi đươc bầu cua
- phiên bản này mình mod thêm chỉnh ánh sáng màn hình (ấn nút gọi nhé)
pb đã xóa tất cả :
các tiện ích(fix lag :d).chỉ add menu farm
với NextFarm fix các lỗi ở pb trước như :
Diệt sâu cỏ.
Chuyển nv.
Đăng xuất.
Thêm menu mua giống.
Khi chăm farm mà hết giống sẽ hiện thông bào hỏi mua.
Sau khi bán vật nuôi (từ 1con trở lên) sẽ hiện thông báo hỏi mua.
Update 3.2:
Đã up lên phiên bản 196
Map của 8.2.2 by EmGa
Auto mua vật phẩm khi hết.
Thêm đăng xuất,chuyển nv mọi nơi.thêm chuyển nv vào màn hình đang nhập.
Thêm xóa nhân vật
Thêm xem giờ (chỗ kb) ở ngoài farm(tránh lag)
Gộp mua vật nuôi nhanh vào shop của Team (vào menu cửa hàng rồi mua vật nuôi)

Tải về : AvatarPremium-ver-32-add-light.jar

Phiên bản mod key cho máy liệt phím : AvatarPremium-ver-32-MOD-KEY.jar
Chia sẻ bài viết Facebook

Tải về nhiều nhất