Chào mừng bạn đến với Wapsite - Chúc Bạn Online Vui Vẻ

Avatar 186 mod hỗ trợ tán gái , auto câu cá , mod full
Giới thiệu: Avatar Mod Hỗ trợ Tán Gái . Mod Đăng Xuất, mod full
Avatar 186 đã đc mod.
Đầu tiên: ký tự đặc biệt
2, Tiếp theo: mod đăng xuất ở mọi nơi.
3, Mở rộng: đưa cửa hàng vào trong farm, thu nhỏ hồ cá.
4,Add thêm mod chụp ảnh màn hình.
5, add thêm mod ẩn ứng dụng.
6, làm kute text trong nhắy mắt kái nằy mà mang đi tán gái thì thôi rùi...
7, mod font chữ.
8, auto câu cá , trúng 100%
Tải về : Avatar186_tan_gai.jar
Chia sẻ bài viết Facebook

Tải về nhiều nhất