Chào mừng bạn đến với Wapsite - Chúc Bạn Online Vui Vẻ

Avatar 186 full mod,speed,đăng xuất, mod phím, lời thoại, auto câu cá...
Avatar 186 đã đc mod. 1, ký tự đặc biệt
2, mod mkn 1s thay cho đăng xuất.
3, mod speed
4, đưa cửa hàng vào trong farm
5, mod chụp ảnh màn hình.
6, mod ẩn ứng dụng. 7, mod font chữ.
8, mod thăy đổi tâm trạng, nhắn tin riêng sẽ có những câu chát kèm theo. Vào tạo xếp hình rất good.

Hướng dẫn làm mkn trong 1s . Chỉ kần chọn tâm trạng nè lưỡi là sẽ mkn thăy cho việc đăng xuất.

Tải về : Avatar186-full-mod.jar
Chia sẻ bài viết Facebook

Tải về nhiều nhất